Ilha Grande, Brazil Ilha Grande là một trong những hòn ngọc sáng nhất bờ